Truck Pulling

Reglement Truck en Tractorpulling Maasdonk voor de TRUCKS 

 • Europese trekker met Europese wegtransportmotor, enkel aangedreven trucks (4×2), standaardvermogen minimaal 350 pk, maximaal vermogen is vrij. Maximaal gewicht is 10,5 ton.
 • De pull moet in een vloeiende lijn verlopen.
 • Elke pull moet met een strakgetrokken aankoppeling beginnen.
 • De auto moet voldoen aan de in bijgaande tekening gestelde eisen.
 • De ballastgewichten moeten zo bevestigd zijn dat ze niet van hun plaats kunnentijdens een pull.
 • Elke band–breedte en keuze is toegestaan, met maximaal 5 cm aan beide kanten buiten de truck. Breedte van de totale auto mag niet groter zijn dan 2,70 meter.
 • Er wordt alleen gereden met originele dieselbrandstof. Toevoegingen als lachgas, water ed. zijn niet toegestaan. Gevaarlijke stoffen op of aan het voertuig zijn niet toegestaan.
 • Tijdens de pull mogen er niet meer dan 2 personen zich in de cabine bevinden.
 • Er is een proefpull voor de wedstrijd, deze telt niet mee.
 • Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor het betreffende voertuig.
 • Er moet stapvoets gereden worden van en naar de wedstrijdbaan en over het hele terrein.
 • Brandblusser van 6 kg. is aan buitenkant van de truck verplicht.
 • Gordel in het voertuig is verplicht.
 • Een voor dit evenement geldige WA-verzekering is verplicht en moet op aanvraag toonbaar zijn.
 • Op punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar